Index to Vernacular Names of Malvaceae - Chinese

Malvaceae Info (Home)
Index to Vernacular Names
Hide References

ai shan zhi ma
Chinese Helicteres plebeja Kurz [1]
ang tian lian
Chinese Abroma augustum [1]
ao mai ping po
Chinese Sterculia impressinervis H.H.Hsue [1]
ba du san
Chinese Sida szechuensis Matsuda [1]
ba xi hai dao mian
Chinese Gossypium barbadense L. [1]
bai bei huang hua ren
Chinese Sida rhombifolia L. [1]
bai jiao tong mian
Chinese Thespesia lampas (Cav.) Dalz. ex Dalz. & Gibs. [1]
bai mao duan
Chinese Tilia endochyrsea [1]
bao ting suo luo
Chinese Reevesia botingensis H.H.Hsue [1]
bei yue ping po
Chinese Sterculia tonkinensis A.DC. [1]
bian dan gan
Chinese Grewia biloba G.Don [1]
bian ye chi zi shu
Chinese Pterospermum proteus Burkill [1]
bing chi guo
Chinese Burretiodendron esquirolii (Lévl.) Rehd. [1]
bo ye fan tian hua
Chinese Urena repanda Roxb. [1]
cao mian
Chinese Gossypium herbaceum L. [1]
cao mu jin
Chinese Hibiscus lobatus (Murr.) O. Kuntze [1]
chang ban bian dan gan
Chinese Grewia macropetala Burret [1]
chang bao duan
Chinese Tilia tuan Szyszyl. [1]
chang bing suo luo
Chinese Reevesia longipetiolata Merr. & Chun [1]
chang bing yin ye shu
Chinese Heritiera angustata [1]
chang geng huang hua ren
Chinese Sida cordata (Burm.f.) Waalkes [1]
chang geng lu shan fu rong
Chinese Hibiscus paramutabilis Bailey [1]
chang gou ci shuo ma
Chinese Triumfetta pilosa Roth [1]
chang guo mu mian
Chinese Bombax insigne Wall. [1]
chang mao huang kui
Chinese Abelmoschus crinitus Wall. [1]
chang shuo huang ma
Chinese Corchorus olitorius L. [1]
chang shuo xian mu
Chinese Excentrodendron obconicum [1]
chang xu shan zhi ma
Chinese Helicteres elongata Wall. [1]
chi guo ma
Chinese Kydia calycina Roxb. [1]
chi ping po
Chinese Pterygota alata (Roxb.) R. Brown [1]
chi zi shu
Chinese Pterospermum acerifolium Willd. [1]
chui hua xuan ling hua
Chinese Malvaviscus penduliflorus DC. [1]
ci fu rong
Chinese Hibiscus surrattensis [1]
ci guo teng
Chinese Byttneria grandifolia [1]
ci shuo ma
Chinese Triumfetta rhomboidea Jacq. [1]
cu chi ci shuo ma
Chinese Triumfetta grandidens [1]
cu chi suo luo
Chinese Reevesia rotundifolia Chun [1]
cu mao bian dan gan
Chinese Grewia hirsuta Vahl [1]
cu mao ci guo teng
Chinese Byttneria pilosa Roxb. [1]
cu ye di tao hua
Chinese Urena lobata L [1]
da e kui
Chinese Cenocentrum tonkinense Gagnep. [1]
da ma jin
Chinese Hibiscus cannabinus L. [1]
da ye bian dan gan
Chinese Grewia permagna C.Y.Hu &; H.T.Chang [1]
da ye duan
Chinese Tilia nobilis Rehd. & Wils. [1]
da ye mu jin
Chinese Talipariti macrophyllum (Roxb.) Fryxell [1]
da ye ping po
Chinese Sterculia kingtungensis H.H.Hsue [1]
dan mao ci shuo ma
Chinese Triumfetta annua L. [1]
dan xia wu tong
Chinese Firmiana danxiaensis H.H.Hsue & H.S.Kiu [1]
dao luan ye huang hua ren
Chinese Sida alnifolia L. [1]
di tao hua
Chinese Urena lobata L [1]
dian nan fu rong
Chinese Hibiscus austroyunnanensis [1]
dian tong
Chinese Craigia yunnanensis W.W.Smith & W.E.Evans [1]
dian xi qing ma
Chinese Abutilon gebauerianum Hand.-Mazz. [1]
diao deng fu sang
Chinese Hibiscus schizosepalus [1]
dong fang huang hua ren
Chinese Sida orientalis Cav. [1]
dong kui
Chinese Malva verticillata L. [1]
duan bing bian dan gan
Chinese Grewia brachypoda C.Y.Wu [1]
duan bing ping po
Chinese Sterculia brevissima H.H.Hsue [1]
duan jing tian ma
Chinese Corchorus aestuans L. [1]
duan mao duan
Chinese Tilia chingiana Hu &; Cheng [1]
duan shu
Chinese Tilia tuan Szyszyl. [1]
duan ye bian dan gan
Chinese Grewia tiliifolia Vahl [1]
dun ye bian dan gan
Chinese Grewia retusifolia Kurz [1]
dun ye shan zhi ma
Chinese Helicteres obtusa Wall. [1]
dun ye shu mian
Chinese Gossypium arboreum L. [1]
duo mao duan
Chinese Tilia chinensis Maxim. [1]
e duan
Chinese Tilia oliveri Szyszyl. [1]
e wei qing ma
Chinese Abutilon hirtum (Lam.) Sweet [1]
fan bai ye shu
Chinese Pterospermum heterophyllum Hance [1]
fan tian hua
Chinese Urena procumbens L. [1]
fei dao ci shuo ma
Chinese Triumfetta semitriloba Jacq. [1]
fen ping po
Chinese Sterculia euosma W.W.Smith [1]
fu rong kui
Chinese Hibiscus moscheutos L. [1]
gang mao huang shu kui
Chinese Abelmoschus manihot (L.) Medik. [1]
ge shuo qing
Chinese Wissadula periplocifolia (L.) C.Presl [1]
gua li
Chinese Pachira aquatica Aubl. [1]
gua rui bian dan gan
Chinese Grewia oligandra Pierre [1]
guang dong bian dan gan
Chinese Grewia kwangsiensis [1]
guang guo tian ma
Chinese Corchoropsis crenata Sieb. & Zucc. [1]
guang xi huo tong
Chinese Firmiana kwangsiensis H.H.Hsue [1]
guang xi ping po
Chinese Sterculia guangxiensis S.J.Xu & P.T.Li [1]
guang xi suo luo
Chinese Reevesia pubescens Mast. [1]
guang ye bian dan gan
Chinese Grewia multiflora Juss. [1]
guang ye chi guo ma
Chinese Kydia glabrescens Mast. [1]
guang ye huo sheng
Chinese Eriolaena glabrescens A.DC. [1]
guang zi mu jin
Chinese Hibiscus leviseminus M.G.Gilbert, Y.Tang & Dorr [1]
gui dian tong
Chinese Craigia kwangsiensis H.H.Hsue [1]
gui huo sheng
Chinese Eriolaena kwangsiensis Hand.-Mazz. [1]
gui zhou fu rong
Chinese Hibiscus labordei H.Lév. [1]
hai an bian dan gan
Chinese Grewia piscatorum Hance [1]
hai bin mu jin
Chinese Talipariti hamabo (Siebold. & Zucc.) Fryxell [1]
hai dao mian
Chinese Gossypium barbadense L. [1]
hai nan duan
Chinese Pityranthe trichosperma (Merr.) Kubitzki [1]
hai nan ping po
Chinese Sterculia hainanensis Merr. & Chun [1]
hai nan po bu ye
Chinese Microcos chungii (Merr.) Chun [1]
hai nan wu tong
Chinese Firmiana hainanensis Kosterm. [1]
han di mu jin
Chinese Hibiscus aridicola Anthony [1]
he kou ping po
Chinese Sterculia scandens Hemsl. [1]
hong hua qing ma
Chinese Abutilon roseum Hand.-Mazz. [1]
hong mai suo luo
Chinese Reevesia rubronervia H.H.Hsue [1]
hong pi duan
Chinese Tilia dictyoneura [1]
hu bei di tao hua
Chinese Urena lobata L [1]
hu die shu
Chinese Heritiera parvifolia Merr. [1]
hu nan huang hua ren
Chinese Sida cordifolioides Feng [1]
hua dong duan
Chinese Tilia japonica (Miquel) Simonkai [1]
hua duan
Chinese Tilia chinensis Maxim. [1]
hua mu jin
Chinese Hibiscus sinosyriacus Bailey [1]
hua qing ma
Chinese Abutilon sinense Oliv. [1]
huang hua ren
Chinese Sida acuta Burm f. [1]
huang jin
Chinese Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell [1]
huang kui
Chinese Abelmoschus moschatus Medik. [1]
huang ma
Chinese Corchorus capsularis L. [1]
huang ma ye bian dan gan
Chinese Grewia henryi Burret [1]
huang shu kui
Chinese Abelmoschus manihot (L.) Medik. [1]
hui bei duan
Chinese Tilia oliveri Szyszyl. [1]
huo sheng shu
Chinese Eriolaena spectabilis Planch.ex Hook.f. [1]
huo suo ma
Chinese Helicteres isora L. [1]
huo tong
Chinese Firmiana colorata (Roxb.) R. Br. [1]
ji nei ya mo pan cao
Chinese Abutilon guineense (Schumach.) Baker f. & Exell [1]
ji ping po
Chinese Sterculia principis Gagnep. [1]
jia ma shu
Chinese Sterculia pexa Pierre [1]
jia ping po
Chinese Sterculia lanceolata Cav. [1]
jian chi bian dan gan
Chinese Grewia cuspidatoserrata Burret [1]
jian ye qiu kui
Chinese Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merrill [1]
jian ye shan zhi ma
Chinese Helicteres lanceolata DC. [1]
jian ye suo luo
Chinese Reevesia lancifolia Li [1]
jiao dong duan
Chinese Tilia jiaodongensis S.B.Liang [1]
jie lie chi zi shu
Chinese Pterospermum truncatolobum [1]
jin kui
Chinese Malva sylvestris L. [1]
jin ling hua
Chinese Abutilon striatum Dickson [1]
jing dong chi zi shu
Chinese Pterospermum kingtungense C.Y.Wu ex H.H.Hsue [1]
ka fei huang kui
Chinese Abelmoschus esculentus (L.) Moench. [1]
kang duan
Chinese Tilia mandshurica Rupr. & Maxim. [1]
ke ke
Chinese Theobroma cacao L. [1]
kuo xian bian dan gan
Chinese Grewia latiglandulosa Z. Y. Huang & S. Y. Liu [1]
澜沧木棉 (lan cang mu mian)
Chinese Bombax cambodiense Pierre [1]
lan cang mu mian
Chinese Bombax cambodiense Pierre [1]
li jiang duan
Chinese Tilia likiangensis H.T.Chang [1]
lian ye bian dan gan
Chinese Grewia falcata C.Y.Wu [1]
liang guang suo luo
Chinese Reevesia thrysoidea [1]
ling ye bian dan gan
Chinese Grewia rhombifolia Kakehira & Sasaki [1]
liu chi mu
Chinese Berrya cordifolia (Willd.) Burret [1]
liu guo kang duan
Chinese Tilia mandshurica Rupr. & Maxim. [1]
long lin suo luo
Chinese Reevesia lumlingensis H.H.Hsue [1]
lu di mian
Chinese Gossypium hirsutum L. [1]
lü hua ping po
Chinese Sterculia gengmaensis H.H.Hsue [1]
lu shan fu rong
Chinese Hibiscus paramutabilis Bailey [1]
luo fu ping po
Chinese Sterculia subnobilis H.H.Hsue [1]
luo fu suo luo
Chinese Reevesia lofouensis Chun & Hsue [1]
luo hua shu kui
Chinese Alcea nudiflora (Lindl.) Boiss [1]
ma song zi
Chinese Melochia corchorifolia L. [1]
mao ci shuo ma
Chinese Triumfetta cana Blume [1]
mao guo bian dan gan
Chinese Grewia eriocarpa Juss. [1]
mao nuo mi duan
Chinese Tilia henryana Szyszyl. [1]
mao po bu ye
Chinese Microcos stautoniana G.Don [1]
mao shao mai duan
Chinese Tilia paucicostata Maxim. [1]
mao ya duan
Chinese Tilia tuan Szyszyl. [1]
mao ye chi guo ma
Chinese Kydia glabrescens Mast. [1]
mao zi duan
Chinese Tilia amurensis Rupr. [1]
mei chi duan
Chinese Tilia callidonta H.T.Chang [1]
mei gui qie
Chinese Hibiscus sabdariffa L. [1]
mei lan
Chinese Melhania hamiltoniana Wall. [1]
mei li fu rong
Chinese Hibiscus indicus (Burm.f.) Hochr. [1]
mei li huo tong
Chinese Firmiana pulcherrima H.H.Hsue [1]
meng duan
Chinese Tilia mongolica Maxim. [1]
meng lun chi zi shu
Chinese Pterospermum menglunense H.H.Hsue [1]
meng zi ping po
Chinese Sterculia henryi Hemsl. [1]
mi chi bian dan gan
Chinese Grewia acuminata Juss. [1]
mi hua suo luo
Chinese Reevesia pycnantha Ling [1]
mo e ping po
Chinese Sterculia hymenocalyx K.Schum. [1]
mo pan cao
Chinese Abutilon indicum (L.) Sweet [1]
mo ye duan
Chinese Tilia membranacea H.T.Chang [1]
mu fu rong
Chinese Hibiscus mutabilis L. [1]
mu jin
Chinese Hibiscus syriacus L. [1]
mu li qiu kui
Chinese Abelmoschus muliensis Feng [1]
木棉 (mu mian)
Chinese Bombax ceiba L. [1]
nan huo sheng
Chinese Eriolaena candollei Wall. [1]
nan jing duan
Chinese Tilia miqueliana Maxim. [1]
nian mao huang hua ren
Chinese Sida mysorensis Wight & Arn. [1]
nian mao shan zhi ma
Chinese Helicteres viscida Blume [1]
nuo mi duan
Chinese Tilia henryana Szyszyl. [1]
pao guo qing
Chinese Herissantia crispa (L.) Brizicky [1]
pao huo sheng
Chinese Eriolaena wallichii DC. [1]
ping bian ping po
Chinese Sterculia pinbienensis Tsai & Mao [1]
ping dang shu
Chinese Paradombeya sinensis Dunn [1]
ping po
Chinese Sterculia monosperma Vent. [1]
ping wo shan zhi ma
Chinese Helicteres prostrata S.Y.Hu [1]
po bu ye
Chinese Microcos paniculata L. [1]
pu di ci shuo ma
Chinese Triumfetta procumbens Forst. f. [1]
pu ye bian dan gan
Chinese Grewia celtidifolia Juss. [1]
qi ye huang hua ren
Chinese Sida alnifolia L. [1]
qian duan
Chinese Tilia kueichouensis [1]
qing ma
Chinese Abutilon theophrasti Medik. [1]
qing ma ye bian dan gan
Chinese Grewia abutifolia [1]
quan yuan ci guo teng
Chinese Byttneria integrifolia Lace [1]
quan yuan ye mei li fu rong
Chinese Hibiscus indicus (Burm.f.) Hochr. [1]
ren ye bian dan gan
Chinese Grewia urenifolia (Pierre) Gagnepain [1]
rong guo suo luo
Chinese Reevesia tomentosa Li [1]
rong mao ping po
Chinese Sterculia villosa Roxb. & G.Don [1]
sai kui
Chinese Malvastrum coromandelianum (L.) Gurche [1]
san shi huang ma
Chinese Corchorus trilocularis L. [1]
shan ma shu
Chinese Commersonia bartramia (L.) Merrill [1]
shan zhi ma
Chinese Helicteres angustifolia L. [1]
shang si suo luo
Chinese Reevesia shangszeensis H.H.Hsue [1]
shao mai duan
Chinese Tilia paucicostata Maxim. [1]
she po zi
Chinese Waltheria indica L.
shi lie kui
Chinese Decaschistia mouretii Gagnep. [1]
shu kui
Chinese Alcea rosea L. [1]
shu mian
Chinese Gossypium arboreum L. [1]
si mao fu rong
Chinese Hibiscus hispidissimus Griff. [1]
si mao ping po
Chinese Sterculia simaoensis Y.Y. Qian [1]
sui hua sai kui
Chinese Malvastrum americanum (L.) Torr. [1]
suo luo shu
Chinese Reevesia pubescens Mast. [1]
tai shan duan
Chinese Tilia taishanensis S.B.Liang [1]
tai suo luo
Chinese Reevesia pubescens Mast. [1]
tai wan chi zi shu
Chinese Pterospermum niveum Vidal [1]
tai wan fu rong
Chinese Hibiscus taiwanensis S.Y.Hu [1]
tai wan ping po
Chinese Sterculia ceramica R.Br. [1]
tai wan suo luo
Chinese Reevesia formosana Sprague [1]
tian ma
Chinese Corchorus aestuans L. [1]
Chinese Corchoropsis crenata Sieb. & Zucc. [1]
tong mian
Chinese Thespesia populnea (L.) Soland ex Correa [1]
tong se bian dan gan
Chinese Grewia concolor Merr. [1]
tu ci shuo ma
Chinese Triumfetta grandidens [1]
tu hua duan
Chinese Tilia chinensis Maxim. [1]
wu bing bian dan g
Chinese Grewia sessililflora [1]
wu chi hua qing ma
Chinese Abutilon sinense Oliv. [1]
wu pan huang hua ren
Chinese Sida quinquevalvacea J.L.Liu [1]
wu shi hua
Chinese Pentapetes phoenicea L. [1]
wu shi huo sheng
Chinese Eriolaena quinquelocularis Wight [1]
wu tong
Chinese Firmiana simplex (L.) F.W.Wight [1]
xi chi bian dan gan
Chinese Grewia lacei Drumm. & Craib [1]
xi chi shan zhi ma
Chinese Helicteres glabriuscula Wall. [1]
xi shu ping po
Chinese Sterculia lanceifolia Roxb. [1]
xia e bian dan gan
Chinese Grewia angustisepala H.T.Chang [1]
xia ye yi dan chai
Chinese Colona thorelii (Gagnepain) Burret [1]
xian mu
Chinese Excentrodendron tonkinense [1]
xiang fu rong
Chinese Hibiscus fragrans [1]
xiang ping po
Chinese Sterculia foetida L. [1]
xiao hua mo pan cao
Chinese Abutilon guineense (Schumach.) Baker f. & Exell [1]
xiao hua ping po
Chinese Sterculia micrantha Chun & Hsue [1]
xiao xuan ling hua
Chinese Malvaviscus arboreus Cav. [1]
xiao ye bian dan gan
Chinese Grewia biloba G.Don [1]
xiao ye fan tian hua
Chinese Urena procumbens L. [1]
xiao ye huang hua ren
Chinese Sida alnifolia L. [1]
xiao ye zi duan
Chinese Tilia amurensis Rupr. [1]
xin jiang hua kui
Chinese Lavatera cachemiriana [1]
xin ye huang hua ren
Chinese Sida cordifolia L. [1]
xin yi ping po
Chinese Sterculia subracemosa Chun & Hsue [1]
xue feng shan suo luo
Chinese Reevesia pubescens Mast. [1]
ya xian bian dan gan
Chinese Grewia chuniana Burret [1]
yan po ma
Chinese Helicteres hirsuta Lour. [1]
yao kui
Chinese Althaea officinalis L. [1]
yao shan suo luo
Chinese Reevesia glaucophylla H.H.Hsue [1]
ye kui
Chinese Malva verticillata L. [1]
ye xi gua miao
Chinese Hibiscus trionum L. [1]
yi dan chai
Chinese Colona floribunda (Wall.) Craib [1]
yin ye shu
Chinese Heritiera littoralis Aiton [1]
ying jiang bian dan gan
Chinese Grewia yinkiangensis Y.C. Hu & R. Zhuge [1]
yuan jiang bing chi guo
Chinese Burretiodendron kydiifolium Y.C. Hsu [1]
yuan jiang ping po
Chinese Sterculia yuanjiangensis H.H.Hsue & S.J.Xu [1]
yuan mou e wei qing ma
Chinese Abutilon hirtum (Lam.) Sweet [1]
yuan ye huang hua ren
Chinese Sida alnifolia L. [1]
yuan ye jin kui
Chinese Malva pusilla Smith [1]
yuan ye suo luo
Chinese Reevesia orbicularifolia H.H.Hsue [1]
yuan zhui qing ma
Chinese Abutilon paniculatum Hand.-Mazz. [1]
yun nan chi zi shu
Chinese Pterospermum yunnanense H.H.Hsue [1]
yun nan di tao hua
Chinese Urena lobata L [1]
yun nan fu rong
Chinese Fioria yunnanensis (Hu) S. Abedin [1]
yun nan huang hua ren
Chinese Sida yunnanensis S.Y.Hu [1]
yun nan wu tong
Chinese Firmiana major (W.W. Smith) Hand.-Mazz. [1]
zao ye jin
Chinese Nayariophyton zizyphifolium (Griffith) D. G. Long & A. G. Miller [1]
zhai ye ban feng he
Chinese Pterospermum lanceifolium Roxb. [1]
zhang ye jin
Chinese Hibiscus grewiifolius Hassk. [1]
zhang ye ping po
Chinese Sterculia cinnamonifolia [1]
zhao wa huang hua ren
Chinese Sida javensis Cav. [1]
zhe gu ma
Chinese Kleinhovia hospita L. [1]
zhen ye huang hua ren
Chinese Sida subcordata Span. [1]
zhong hua huang hua ren
Chinese Sida chinensis Retz. [1]
zhong yue shi lie kui
Chinese Decaschistia mouretii Gagnep. [1]
zhu jin
Chinese Hibiscus rosa-sinensis L. [1]
zi duan
Chinese Tilia amurensis Rupr. [1]

References

  1. Wu, Z. Y., P. H. Raven & D. Y. Hong, eds, Flora of China 12: 263-330 (2007)